ฝ่ายบริการลูกค้า HP - รับประกันสัญญา


เรียนลูกค้า - ก่อนที่จะขอบริการนอกสถานที่หากพื้นที่ของคุณได้รับผลกระทบหรือปิดเนื่องจากมาตรการที่ใช้ในการควบคุม COVID 19 กรุณาใช้โซลูชันดิจิตอลของเราเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือโทรหาฝ่ายสายสนับสนุนของเรา (http: / / www. hp. com / contacthp ) และกรุณาให้หมายเลขงานของคุณกับเจ้าหน้าที่ call centre เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณได