ฝ่ายบริการลูกค้า HP - ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
สำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่ต้องการการสนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน MyHPSupport สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้: *

หลังจากกรอกและจัดส่งแบบฟอร์มนี้ คุณให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณภายใต้ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP