ฝ่ายบริการลูกค้า HP - ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่


เรียนลูกค้า - ก่อนที่จะขอบริการนอกสถานที่หากพื้นที่ของคุณได้รับผลกระทบหรือปิดเนื่องจากมาตรการที่ใช้ในการควบคุม COVID 19 กรุณาใช้โซลูชันดิจิตอลของเราเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือโทรหาฝ่ายสายสนับสนุนของเรา (http: / / www. hp. com / contacthp ) และกรุณาให้หมายเลขงานของคุณกับเจ้าหน้าที่ call centre เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณไดสำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่ต้องการการสนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน MyHPSupport สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
ลงทะเบียนสำหรับบัญชี MyHPSupport การลงทะเบียน HP Sign-In จะแยกต่างหากและจำเป็นสำหรับการลงชื่อเข้าใช้

หลังจากกรอกและจัดส่งแบบฟอร์มนี้ คุณให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณภายใต้ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP